ACTIVITEITEN
Familiekunde-Vlaanderen  Regio Aalst

terug naar
homepage
welkompagina
PROGRAMMA voor het JAAR 2020 vorig jaar
U wordt vriendelijk uitgenodigd voor volgende bijeenkomsten : volgend jaar


OPENINGSUREN 2020

NIEUWE OPENINGSUREN VANAF Sept 2015

Open
 1.  van 15 september tot 15 juni  elke 1ste en 3de donderdag en 2de en 4de zaterdag van 14 tot 17 uur
  uitgenomen schoolverlofdagen.
   
 2. éénmaal per maand, de 3de donderdagavond, op aanvraag verleggen we het sluitingsuur van 17 naar 21 uur van 15 september tot 15 juni. Hoewel meestal wel iemand zal aanwezig zijn, kunnen we dit op voorhand niet garanderen.
  Daarom aanvraag via email aan: bestuur @ familiekunde-aalst.be (spaties tussenin weglaten)

  Donderdag Zaterdag
    25 januari 2020,    14 - 17 uur
     
  6 februari 2020,    14 - 17 uur 8 februari 2020,   14 - 17 uur
  20 februari 2020,   14 - 17 uur, op aanvraag tot 21 uur 22 februari 2020, gesloten wegens kindercarnaval
     
  5 maart 2020,    14 - 17 uur 14 maart 2020,   gesloten wegens Coronavirusquarantaine
  19 maart 2020,    gesloten wegens Coron virus quarantaine 28 maart 2020,    gesloten wegens corona virus quarantaine
     
  2 april 2020,   gesloten wegens corona virus quarantaine Paasverlof van 4 april tot 19 april 2020
  Paasverlof van 4 april tot 19 april 2020 25 april 2020,    14 - 17 uur
     
  7 mei 2020,    14 - 17 uur ,   gesloten wegens corona virus quarantaine 9 mei 2020,    14 - 17 uur,   gesloten wegens corona virus quarantaine
  21 mei 2020, Gesloten OLH Hemelvaart 23 mei 2020, Gesloten zaterdag na OLH Hemelvaart
     
  4 juni 2020,    14 - 17 uur 13 juni 2020,    14 - 17 uur
     
  gesloten vanaf 16 juni wegens verlof terug open op donderdag  17 september 2020
     
  17 september 2020,    14 - 17 uur, op aanvraag tot 21 uur 26 september 2020,    14 - 17 uur
     
  1 oktober 2020,    14 - 17 uur 10 oktober 2020,    14 - 17 uur
  15 oktober 2020,    14 - 17 uur, op aanvraag tot 21 uur 24 oktober 2020,    14 - 17 uur
  gesloten vanaf 1 november tot 8 november 2020 gesloten wegens Allerheiligen verlof 
    14 november 2020,     14 - 17 uur; gesloten wegens Coronamaatregelen
  19 november 2020,   14 - 17 uur; gesloten wegens Coronamaatregelen 28 november 2020,    14 - 17 uur; gesloten wegens Coronamaatregelen
     
  3 december 2020,    14 - 17 uur; gesloten wegens Coronamaatregelen 12 december 2019,    14 - 17 uur; gesloten wegens Coronamaatregelen
  17 december 2020,    14 - 17 uur, op aanvraag 17 tot 21 uur; gesloten wegens Coronamaatregelen  
  gesloten  21 december 2020 Kerstverlof tot 3 januari 2021 gesloten
     
  7 januari 2021,    9 januari 2021,    14 - 17 uur
  21 januari 2021,    14 - 17 uur, op aanvraag 17 tot 21 uur 23 januari 2021     14 - 17 uur
  4 februari 2021,    14 - 17 uur 13 februari 2021     14 - 17 uur

 


Nieuw in dec 2018: Staten van Goed Stad Aalst Deel 3, praterij Nieuwerkerken 1600 - 1795   door Karel De Brouwer, 2018

Verwerking van de Staten van Goed van de praterij Nieuwerkerken

 .:: Donderdag 9 januari 2020 van 20 tot 22 uur ::.

Nieuwjaarsreceptie , uitzonderlijk op de 2de donderdag van de maand

gelegenheid om contact te leggen met andere familiekundigen.

in FV Aalst -documentatiecentrum, Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van) Erembodegem


.:: Donderdag 6 februari 2020 van 20 tot 22 uur ::.

"Hoe leer ik oude geschriften lezen?"
door dhr Hugo Buts

Wie met familieonderzoek begint is ontdekt al gauw dat het lezen van oude geschriften niet zo vanzelfsprekend is en sommigen haken dan af. En begrijpen van wat er geschreven staat is vaak een tweede mogelijk struikelblok.
Onderzoek hoeft daar niet vast te lopen. Familiekunde Aalst plant daarom komend voorjaar een cursus voor beginnende genealogen.
Om een beetje mee te geven wat eventuele deelnemers kunnen verwachten, geven we een overzicht van de behandelde teksten en de opbouw van de cursus. Verschillende thema's uit het leven van onze voorouders komen aan bod en de inhoud en de mogelijkheden van diverse bronnen worden voorgesteld. Bij de cursussen uit het verleden is er een ruime selectie aan teksten opgebouwd, met een verschillende moeilijkheidsgraad. Daarvan passeren enkele voorbeelden de revue. Wie belangstelling heeft voor dergelijke cursus kan vragen stellen en zo mee de keuze van teksten en onderwerpen helpen bepalen.

 in het documentatiecentrum van Familiekunde Aalst, Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van) Erembodegem 

 

 
.:: Donderdag 5 maart 2020 van 20 tot 22 uur ::.

Desem, de toekomst van het brood ligt in zijn verleden door Dhr Stefan Capelle, bio-ingenieur

Eeuwenlang baden onze voorouders "Geef ons heden ons dagelijks brood".
Het deeg voor dat dagelijks brood kan gemaakt worden door (brood- of bier-)gist toe te voegen aan de bloem en het water, waardoor het deeg gaat rijzen. Maar ook het gebruik van zuurdesem kent een lange traditie en kan beschouwd worden als een uniek werelderfgoed van de bakkerij.
De voordracht gaat over het verleden van brood en het belang ervan tijdens verschillende tijdsvakken. Een deel van die geschiedenis is de teloorgang van de zuurdesem de voorbije 100 jaar, maar ook de recente herontdekking. Na de geschiedenis wordt ook een blik geworpen op een enorm interessante mogelijke toekomst van het dagelijks brood.
De spreker, Stefan Cappelle uit Onkerzele, bio-ingenieur (UGent 1996), werkt voor een firma waar desems voor de bakkerij ontwikkeld worden en waar reeds 25 jaar traditionele zuurdesems van over de ganse wereld bestudeerd worden.

in FV Aalst -documentatiecentrum, Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van) Erembodegem 

 

 

.:: Donderdag 2 april 2020 uitgesteld ::.

De lotelingen presentatie door Dhr Claude Gekiere, voorzitter FV Deinze


gesloten wegens corona virus quarantaine

Met de Franse overheersing vanaf 1795 kwam er verandering in de wetten en de gewoontes. Het werd een cruciale periode uit onze geschiedenis, die het uitzicht van onze samenleving mee zou gaan bepalen, onder andere met een militaire dienstplicht.
In onze contreien werd het “loten” ingevoerd in 1798 en pas vervangen door het stelsel van de algemene dienstplicht in 1909.
De loting was een openbare gebeurtenis: de lotelingen moesten uit een draaitrommel hun nummer trekken. Trok men een laag nummer (de grens werd bij wet vastgelegd voor elk district) dan moest men vanaf oktober zijn dienstplicht gaan vervullen. Zij die een hoog nummer trokken hadden meer geluk want zij waren vrijgesteld.
Er waren manieren om te ontkomen aan de dienstplicht. Dat kon door zijn dienstplicht (tegen betaling) te laten vervullen door een andere jongeman. Overeenkomsten hierover werden voor een notaris vastgelegd.
De spreker Claude Gekiere, voorzitter FV regio Deinze, zal ook een dergelijk notarieel contract (daterend van het einde van Napoleons bewind) over een vervangende legerdienst bespreken en verklaren.

 in het documentatiecentrum van Familiekunde Aalst, Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van) Erembodegem 

.:: Donderdagen 14 en 28 mei, 4, 11 en 18 juni 2020 van 19:30 tot 22 uur ::.

Opleiding: Oud schrift leren lezen

Wie bij onderzoek naar zijn familiegeschiedenis of bij lokaal historisch onderzoek oude, handgeschreven teksten in de archieven onder ogen krijgt, ziet daar een geschrift dat afwijkt van ons gebruikelijke hedendaags handschrift. Er is geen reden om dan de moed te laten zakken en het onderzoek te staken. Oud schrift lezen kan je leren. Het vraagt wel wat geduld en veel oefening maar met wat hulp om de kenmerken en eigenaardigheden van de oude handschriften te leren onderscheiden, is het best haalbaar. En eens je kan lezen wat er staat volgt het begrijpen van de inhoud.

Deze cursus is bedoeld voor de beginnende onderzoekers die met oud schrift geconfronteerd worden en zelf aan de slag willen met de archiefbronnen en er zo veel mogelijk uit willen halen.

Voor onze opleiding "oud schrift leren lezen" hebben we in overleg met de aanwezigen bij de voorstelling op 6 februari gekozen voor een donderdagavond van 19:30 tot 22:00 uur. Voor de 5 lessen geeft dat volgende data: 14 en 28 mei, 4, 11 en 18 juni 2020.

Inschrijven kan door overschrijven van € 25,- op rekening BE63 4365 0697 5108 van FV regio Aalst voor de documentatie en verwijzingen, voorbeeldteksten, omzettingen enz. (koffie/thee/... inbegrepen). We zorgen ook voor zo veel mogelijk digitale versies van de teksten.

Wie wil deelnemen stuurt ons liefst ook een e-mail naar: info @ familiekunde-aalst.be

in FV Aalst -documentatiecentrum, Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van) Erembodegem

.:: Donderdag 3 september 2020 van 20 tot 22 uur ::.

De lotelingen presentatie door Dhr Claude Gekiere, voorzitter FV Deinze ;

Deze voordracht werd in het voorjaar afgelast vanwege de beperkingen ivm de Coronavirusbesmettingen.

Met de Franse overheersing vanaf 1795 kwam er verandering in de wetten en de gewoontes. Het werd een cruciale periode uit onze geschiedenis, die het uitzicht van onze samenleving mee zou gaan bepalen, onder andere met een militaire dienstplicht.
In onze contreien werd het “loten” ingevoerd in 1798 en pas vervangen door het stelsel van de algemene dienstplicht in 1909.
De loting was een openbare gebeurtenis: de lotelingen moesten uit een draaitrommel hun nummer trekken. Trok men een laag nummer (de grens werd bij wet vastgelegd voor elk district) dan moest men vanaf oktober zijn dienstplicht gaan vervullen. Zij die een hoog nummer trokken hadden meer geluk want zij waren vrijgesteld.
Er waren manieren om te ontkomen aan de dienstplicht. Dat kon door zijn dienstplicht (tegen betaling) te laten vervullen door een andere jongeman. Overeenkomsten hierover werden voor een notaris vastgelegd.
De spreker Claude Gekiere, voorzitter FV regio Deinze, zal ook een dergelijk notarieel contract (daterend van het einde van Napoleons bewind) over een vervangende legerdienst bespreken en verklaren.

Normaal zou die doorgaan in FV Aalst -documentatiecentrum, Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van) Erembodegem, maar is wegens Corona-maatregelen vervangen door video-sessie.Ons lokaal is te klein om voldoende tussenafstand te garanderen en aan de huidige voorwaarden van de overheid te voldoen.

Daarom vervangen we de voordracht door een ZOOM-sessie (software met video op PC of Smartphone).

Wie die sessie wil volgen lees volgende instructies: Hoe zoom - software installeren en gebruiken? Zie hiervoor de links :

 • https://www.hoedoen.be/hoe-zoom-installeren-en-gebruiken/
 • https://zoom.us/download
 • https://www.eduvip.nl/cms/files/Zoom-installeren-en-gebruiken.pdf
 • En schrijf in via e-mail op info@familiekunde-aalst.be voor 1 september 2020.
Uw email adres is nodig, omdat u voor de presentatie een email zal krijgen met daarin een link (sessie nummer en paswoord) waarop u moet klikken (of invullen) om toegang te krijgen tot de sessie. Normaal duurt de sessie 40 minuten, tenzij andere instructies bij begin van de sessie zullen gegevens worden..


.:: Donderdag 1 oktober 2020 van 20 tot 22 uur ::.

Aalsterse volksfiguren, door dhr Jan Louies, kenner van de Aalsterse geschiedenis.

Mensen met 'afwijkend' gedrag werden vroeger enerzijds goedmoedig getolereerd, anderzijds spottend met een bijnaam bedacht. Goedmoedig noemde men ze kleurrijk 'volksfiguren'. De markantste leven verder in het collectieve bewustzijn van de Aalstenaar ...

Onder voorbehoud dat tegen 1 oktober beperkende maatregelen tegen het coronavirus opnieuw onze voordrachtavonden onmogelijk maken, komt Jan Louies, kenner van Aalst, Aalstenaars en de Aalsterse grote en kleine geschiedenis een aantal bekende volksfiguren voorstellen.

Wegens Corona-maatregelen is dit afgelast© 2012 Familiekunde-Aalst

Indien u links van deze pagina niet het menu vindt, klik op MENU

Teller website